3/17 Đường số 1, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM
toppersgiasu@gmail.com
THẦY THANH 0938.456.460 "An investment in knowledge pays the best interest"

HỌC PHÍ

Học Phí TOPPER

Thời gian học tại TOPPER bắt đầu từ 7h:00 sáng đến 9h:00 tối. Vì là lớp dạy kèm 1 thầy 1 trò nên thời gian luôn linh động, phù hợp với thời khóa biểu của mỗi học sinh.

Đăng kí học 2 anh em ruột, học phí giảm 50% đối với em thứ 2

2 buổi/tuần

800-1,1 triệu / tháng

Lớp Học phí
6-7 800,000 vnđ/1 môn
8-9 900,000 vnđ/1 môn
10-11 1,000,000 vnđ/1 môn
12 1,100,000 vnd/1 môn

0938.456.460

3 buổi/tuần

1,2-1,7 triệu / tháng

Lớp Học phí
6-7 1,2 triệu/2 môn
8 1,6 triệu/3 môn
9 1,7 triệu/3 môn
10 1,6 triệu/2 môn
11 1,7 triệu/2 môn
12 1,8 triệu/2 môn

0938.456.460

4 buổi/tuần

1,8-2,2 triệu / tháng

Lớp Học phí
6-7 1,5 triệu/2 môn
8 1,7 triệu/3 môn
9 1,8 triệu/3 môn
10 2 triệu/3 môn
11 2,2 triệu/3 môn
12 2,5 triệu/3 môn

0938.456.460

Kèm VIP

2-4 triệu / tháng

Lớp Học phí
6-7-8-9 2,000,000 vnđ/2 môn
10-11 3,000,000 vnđ/3 môn
12 4,000,000 vnd/3 môn
Học sinh được học mỗi ngày với giáo viên (trừ chủ nhật và ngày lễ), hỗ trợ học tập 24/24, thông báo lộ trình học với phụ huynh mỗi tuần.

0938.456.460